top of page
paramedikakademisilogo-yeni.png
Acilservisakademisi-logo2-2.png

PARAMEDİK AKADEMİSİ

PARAMEDİK - ATT ALGORİTMALARI

paramedikakademisi.png

HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM AKIŞ ŞEMALARI YETİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

1. Saha Yönetimi

2. İlk Değerlendirme

3. Öykü Muayene

4. Sürekli Değerlendirme

5. Kalp Durması İleri Yaşam Desteği

6. Asistol / NEA

7. VF / Nabızsız VT

8. Bradikardi

9. Taşikardi

10. Bilinç Değişikliği

11. Anaflaksi

12. Yanıklar

13. Göğüs Ağrısı (Travmatik Olmayan)

14. Hipertermi

15. Hipotermi

16. Yılan Isırması

17. Kene Isırması

18. Suda Boğulma

19. Diyabetik Aciller

20. Vertigo

21. Normal Doğum

22. Doğum Komplikasyonları

23. Havayolu Tıkanması

24. Astım

25. Amfizem - KOAH

26. Kalp Yetmezliğine Bağlı Akut Akciğer Ödemi

27. Nöbet (Konvülziyon)

28. Üçüncü Trimester Eklampsisine Bağlı Gelişen Nöbetler

29. Hipovolemik Şok

30. Kardiyojenik Şok

31. Spinal İmmobilizasyon

32. İnme / CVO

33. Toksikoloji Zehirlenme / Doz Aşımı

34. Alkol İntoksikasyonu / Yoksunluğu

35. Narkotik Opiadlar

Zehirlenme

41.kolinerjik-zehirlenmebutton.png

36. Kolinerjikler

Zehirlenme

42.antidepresanbutton.png

37. Trisiklik Antidepresan

Zehirlenme

43.kokainbutton.png

38. Kokain - Metamfetamin

Zehirlenme

44.kalsiumkanalblokerleributton.png

39. Kalsiyum Kanal Blokerleri

Zehirlenme

UYARILAR 

Acil tıp ve hastane öncesi acil tıp sürekli olarak gelişen ve değişen bir bilim dalıdır.Hastalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi kanıta dayalı yapılan çalışmalar ile değişmektedir. Kanıta dayalı yapılan yeni araştırmalar ile acil olgular için kullanılan ilaçlar ve tedaviler güncellenmektedir. Bu paylaşımlar hazırlandığı an itibari ile kabul görmüş kılavuzlara göre hazırlanmıştır. Bu çalışmayı yapan ekip bu bilgilerin kullanılması sırasında ve sonrasında doğan sonuçlardan, ihmal ve hatalardan asla sorumlu değildir. Uygulayıcılar görev tanımlarında yer alan görev ve talimatları yaparak akış şemalarını uygulamalıdır. Uygulayıcılar düzenli olarak tıp bilimindeki gelişmeleri, uluslararası kabul gören kılavuzları ve yasal mevzuatları takip etmelidir.

bottom of page