top of page

3. ACİL OLGU YÖNETİMİ

2.Acil Tıp Akademisi - ATAK - Acil-Olgu-
3.Acil Tıp Akademisi - ATAK - Acil-Olgu-
3.öykümuayenealgoritması-eğitmenparamedi
bottom of page