top of page

ACİL TIP

KÜTÜPHANESİ

HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP KÜTÜPHANESİ, YAKINDA GÜNCEL, GENİŞ VE KAPSAMLI İÇERİKLERİYLE SİZ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZA YAYINDA OLACAKTIR..

Akut Kardiyak Olaylar
ve Resüsitasyon

Solunum Sistemi
Acilleri

Gastrointestinal

Sistem Hastalıkları

Hematoloji
Acilleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Renal Aciller

Endokrin Acilleri

Acil Nörolojik
Hastalıklar

Göz Acilleri

Kulak - Burun - Boğaz

Acilleri

Travma Acilleri

Acil Ortopedik

Girişimler

Toksikoloji Acilleri

Çevresel Aciller

Ürogenital Sistem

Acilleri

Kadın - Doğum

Acilleri

Çocuk Acilleri

Psikyatrik Aciller

bottom of page