top of page
YENİ-atalogophotoshop.png

ACİL TIP AKADEMİSİ-ATAK

EMERGENCY MEDİCAL  ACADEMY

paramedikakademisi.png

ATAK EĞİTİMLERİ

TEMEL ACİL TIP EĞİTİM MODÜLÜ

TemelModül11-haberleşmebutton.png

Haberleşme

TemelModül3-2-kanamalarbutton.png

Kanama ve Yaralanmalarda Acil Bakım İlkeleri

TemelModül10-olayyeriyönetimibutton.png

Olay Yeri Yönetimi 

TemelModül1-Haberleşme,_Olay_Yeri_Yöneti

Triaj

İLYAD1-acilolguyönetimibutton.png

Acil Olgu Yönetimi

TemelModül12-havayolutıkanmasıbutton.png

Havayolu Tıkanıklıkları 

TemelModül3-Travmalıhastayayaklaşımbutto
TemelModül4-SolunumYetmezliğibutton.png
TemelModül5-Havayolununaçılmasıbutton.pn
TemelModül6-Şokluhastayayaklaşımbutton.p

Travmalı Hastaya Yaklaşım

Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım

Havayolunun Açılması ve Ventilasyonun Sağlanması

Şokta Olan Hastaya Yaklaşım ve Damaryolu Açılması

TemelModül8-Periarrestritimlerbutton.png
TemelModül9-Arrestritimyönetimibutton.pn
TemelModül13-ambulansdonanımlarıbutton.p

Periarrest Ritimlerin Yönetimi

Arrest Ritimlerin Yönetimi

Ambulanslar 

Acil Sağlık Araçları ve Donanımları

TemelModül2-TemelYaşamDesteğibutton.png

Temel Yaşam Desteği

TemelModül7-TemelEKGbutton.png

Temel EKG ve Ritim Tanıma

İLERİ ACİL TIP EĞİTİM MODÜLÜ

İLYAD1-acilolguyönetimibutton.png

Erişkin Acil Olgu Yönetimi

İLYAD7-astımbutton.png

Astım

İLYAD2-arrestyönetimibutton.png
İLYAD3-eitimbozukluklarıekgbutton.png
İLYAD4-periarrestbutton.png
İLYAD5-göğüsağrısı-aksbutton.png

Erişkin Arrest Yönetimi

Ritim Bozuklukları ve EKG

Erişkin Periarrest Ritimlerin Yönetimi

Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom

İLYAD8-anaflaksibutton.png
İLYAD9-zehirlenmebutton.png
İLYAD10-elektrikçarpmasıbutton.png
İLYAD11-hipoglisemibutton.png

Anaflaksi

Zehirlenme

Elektrik Çarpması

Hipoglisemi

İLYAD13-hipotermibutton.png

Hipotermi

İLYAD14-inmebutton.png

İnme

İLYAD15-resüsitasyonda-etikbutton.png

Resüsitasyon ve Etik

İLYAD6-gebelikbutton.png

Gebelik

İLYAD12-boğulmabutton.png

Boğulma

İLERİ PEDİATRİK  ACİL TIP EĞİTİM MODÜLÜ

ÇİLYAD1-_Bebek_ve_Çocuklarda_Acil_Olgu_Y

Çocuk ve Bebeklerde

Acil Olgu Yönetimi

ÇİLYAD2-_Bebek_ve_Çocuklarda_Solunum_Yet
ÇİLYAD3-_Bebek_ve_Çocuklarda_Şok_tedavis
ÇİLYAD4-_Bebek_ve_ÇocuklardaRitim_bozukl

Çocuk ve Bebeklerde

Solunum Acilleri

Çocuk ve Bebeklerde Şok Yönetimi

Çocuk ve Bebeklerde Periarrest Ritimler

ÇİLYAD6- Bebek ve Çocuklardanöbetbutton.
ÇİLYAD7-_Bebek_ve_Çocuklardatravmabutton

Çocuk ve Bebeklerde Nöbet Yönetimi

Çocuk ve Bebeklerde Travma Yönetimi

ÇİLYAD5- Bebek ve Çocuklardaarrestyöneti

Çocuk ve Bebeklerde Arrest Ritimler

bottom of page